Orientačné ceny

Cena stavebného dozoru sa zvyčajne určuje podľa zložitosti stavby dohodou.

Orientačne zodpovedá odmena stavebného dozoru približne 0,7% rozpočtových nákladov ceny stavby.

Orientačný výpočet ceny stavebného dozoru

cena stavby za 50.000eur
odmena stavebného dozoru 0,7%

odmena = 0.7% * 50.000,-EUR = 350,- EUR