Ponuka služieb

Výkon stavebného dozoru

Výkon činnosti stavbyvedúceho

 

 Ponúkame Vám výkon stavebného dozoru s odborným zameraním 
 Pozemné stavby 
(podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. v znení zákona č. 236/2000 Z.Z.)
 
Výkon stavebného dozoru vykonávame na základe platného osvedčenia
Evidenčné číslo: 07534*10*

linka na slovenskú komoru stavebných inžinierov www.sksi.sk

      Samotná stavba je proces, ktorý vyžaduje odbornú znalosť v obore stavebníctva. Kvalitný stavebný dozor je pre investora zárukou, že s financiami, ktoré vkladá do stavby sa pracuje efektívne a že stavba sa realizuje kvalitne v súlade s jeho zámerom vyjadreným projektovou dokumentáciou.

 

 Ponúkame Vám výkon stavbyvedúceho s odborným zameraním 
 Pozemné stavby 
(podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. v znení zákona č. 236/2000 Z.Z.)
 
Výkon stavebného dozoru vykonávame na základe platného osvedčenia
Evidenčné číslo: 08497*10*

linka na slovenskú komoru stavebných inžinierov www.sksi.sk

      Vedenie stavebného procesu a realizačného týmu skúseným zodpovedným stavbyvedúcim je pre investora zárukou kvalitného a včasného zhotovenia staveb- ného diela.